Styrelsen

Styrelseledamöter

  • Vivianne Tånneryd – Ordförande
  • Magnus Cederlund – Kassör
  • Leif Lindberg – Sekreterare
  • Fredric Anward – Ledamot
  • Victoria Cederlöf - Ledamot
  • Greger Assersson – HSB:s representant

Styrelsesuppleanter

  • Erik Larsson
  • Magnus Roubert

Revisor & Revisorssuppleant

  • Pontus Rode – Revisor
  • Sead Omeragic – Revisorssuppleant