Historia

Föreningen bildades 2004 och äger fastigheterna Fatbursbågen 2 och 3 som ursprungligen var kontor. Fastigheterna är uppförda 1993/94 och ombyggda 2003/2004 till 56 lägenheter och 4 lokaler. Föreningen är belägen på Fatburs Brunnsgata 33 och Västgötagränd 1, Södermalm i Stockholm.

Stockholms stadsmuseum har gett fastigheterma den högsta kulturhistoriska klassificeringen, Blå klass. Blå klassificering omfattar synnerligen kulturhistoriskt värdefull bebyggelse som motsvarar fordringarna för byggnadsminnen i kulturminneslagen.