Kallelse till extra årsmöte

Se bifogad pdf för detaljer. Kallelse extra årsmöte, utträde HSB
CONTINUE READING

Uppsägning ComHem

Individuella avtal Vi har fått ny information av ComHem angående uppsägning av tjänster. Varje enskild medlem måste kontakta ComHem på…
CONTINUE READING

Fiberinstallation

Glöm inte att meddela vilket installationsalternativ ni önskar för fiberinstallationen. Se info i bifogad pdf, tidigare utskickad information finns tillgängligt…
CONTINUE READING

Information angående fiberanslutning

Som informerats tidigare kommer fiberanslutning installeras i våra fastigheter och nytt gruppavtal har tecknats med Bahnhof. Se bifogad information för…
CONTINUE READING